Breaking News
**සමාජ ජාල නිරීක්ෂණය මෙවරත්                      ** කොවිඩ් වංසගතයත් මැතිවරණ අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනයට යොදාගෙන                     **கொரோனா தொற்று நோய் நிலையினை வேட்பாளர்கள் தமது நலனுக்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்                     **THE “COVID-19 PANDEMIC” IS USED FOR ELECTION PROPAGANDA BY CANDIDATES                     **පැෆ්රල් සංවිධානයෙන් ජනපති ලේකම්වරයාට ලිපියක්                      ** පැෆ්රල් නමින් නිකුත් කරන ව්‍යාජ නිවේදනවලට රැවටෙන්න එපා                      
Home › PAFFREL Community › News

PAFFREL is geared to implement a new project UNDF

25 September, 2019

PAFFREL is geared to implement a new project sponsored by the United Nations Democracy Fund in Sri Lanka.

 
The project aims to contribute to a credible general election in 2020 where candidate criteria to be develop and adopted by all political parties, passive and active suffrage rights of excluded groups are advocated for an increased number of women candidates are nominated and high quality voter education and election observation is carried throughout the process to ensure implementation of norms and boost electoral legitimacy.
 
This project aims to strengthen (SDG) Gender Equality & Peace, Justice and strong institutions by implementing the aims of this project. This Project will work in all 25 districts in Sri Lanka.  Though the Project supposed to begin on 1st of April 2019, due to unavoidable Political & Social situation prevailed in Sri Lanka delayed the performance of the project till August 2019.  Discussion about the commencement and the Project implementation was held at PAFFREL national secretariat on last Friday (20.09.2019). 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
PAFFREL அமைப்பு ஐக்கிய நாடுகளின் ஜனநாயக நிதியத்தின் உதவியூடன்  புதிய செயற்;திட்டத்தை இலங்கையில்  ஆரம்பித்துள்ளது.
 
2020 ஆம் ஆண்டில் நம்பகமான ஜனநாயக பொதுத் தேர்தலுக்கு பங்களிப்பதே இச் செயற்;திட்டத்தின் நோக்கமாகும்இ இந்த திட்டத்தின் நோக்கங்களை செயல்படுத்துவதன் மூலம் பாலின சமத்துவம் இ அமைதிஇ மற்றும் நீதி 
நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துவதை இந்த திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும்  விலக்கப்பட்ட குழுக்களின்; வாக்குரிமைகள்இ; அதிக எண்ணிக்கையிலான பெண்; வேட்பாளர்களுக்கு  தேர்தலில் அபேட்சகராக போட்டியிடுவதற்கும் பரிந்துரைக்கப்படவூள்ளன இ உயர்தர வாக்காளர் கல்வி மற்றும் தேர்தல் கண்காணிப்பு விதிமுறைகளை செயல்படுத்தல் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதற்கும் மற்றும் ஜனநாயக தேர்தல் நியாயத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்கும் இச் செயட்திட்டம் முழுமையாக மேற்கொள்ளப்படவூள்ளன.
 
இந்த திட்டம் இலங்கையில் உள்ள அனைத்து 25 மாவட்டங்களிலும் செயல்படும். இ;த் திட்டம் 2019 ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட இருந்தாலும்இ இலங்கையில் தவிர்க்க முடியாத அரசியல் மற்றும் சமூக நிலைமை காரணமாக ஆகஸ்ட் 2019 வரை தாமதமானது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (20.09.2019) செயட்திட்ட தொடக்க மற்றும் செயல்படுத்தல் பற்றிய கலந்துரையாடல்.Pயூகுகுசுநுடு அலுவலக்தில் நடைபெற்றுது.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරමුදලේ අනුග්‍රහයෙන් පැෆ්රල් සංවිධානය නව ව්‍යාපෘතියක් අරඹයි.
 
ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල අපේක්ෂකයන් සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්ණායකයන්  අනුගමනය කරමින් "2020 දී විශ්වසනීය මහ මැතිවරණයකට දායක වීම" මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. මෙහිදී බැහැර කරන ලද කණ්ඩායම්වල උදාසීන වූ ඡන්ද අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අතර වැඩි කාන්තා නියෝජනයක් සඳහා බලගන්වනු ලැබේ. නිර්ණායකයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, සහතික කිරීම සහ මැතිවරණ නීත්‍යනුකූලභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඡන්ද දායකයින්ගේ අධ්‍යාපනය සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම උසස් අන්දමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද බලාපොරොත්තු වේ.
 
 මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2019 අප්‍රේල් 01 වන දින ආරම්භ කිරීමට නියමිත වුවද, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ නොවැලැක්විය හැකි දේශපාලන හා සමාජීය තත්ත්වය හේතුවෙන් 2019 අගෝස්තු දක්වා ප්‍රමාද විය. පසුගිය සිකුරාදා පස්වරුවේ ව්‍යාපෘති ආරම්භය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ රැස්වීම පැෆ්රල් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ පැවැත්විණි
 
 
fb

PEOPLE’S ACTION FOR FREE AND FAIR ELECTIONS (PAFFREL)
No.16, Byrde Place,Off Pamankada Rd,
Colombo 00600,
Tel: +94 11 2558570/71 Fax: +94 11 2558572 Email: paffrel@sltnet.lk

Copyright © 2013 Paffrel All Rights Reserved.           Solution by Tekgeeks