Breaking News
** පැෆ්රල් 30 වන සංවත්සර උත්සවයට සියලු කටයුතු සූදානම්                     ** පැෆ්රල් නමින් නිකුත් කරන ව්‍යාජ නිවේදනවලට රැවටෙන්න එපා                      **ප්‍රචාරණ වියදම් සීමාකිරීමට නීතිමය රාමුව ශක්තිමත් කල යුතුයි - රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි                     ** ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමිව ඇත්තේ මන්ත්‍රීනි ගීතාට පමණයි                      ** ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමිව ඇත්තේ මන්ත්‍රීනි ගීතාට පමණයි                      **අපේක්ෂක ප්‍රචාරක වියදම් සීමාකිරීමේ කෙටුම්පත විෂය බාර අමාත්‍යවරයාට                     **ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය පැහැරගන්න එපා - පැෆ්රල් අවධාරණය කරයි                     **ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නියෝජිතයින් හා පැෆ්රල් අතර සාකච්ඡාවක්                     **මැතිවරණය කල්දැමීමට විවිධා හේතුසාධක දක්වන්න එපා - විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි                      **පීඩාවට පත් දිස්ත්‍රික්කවල ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන කාලසීමාව දිගු කරයි                     **මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පුරවැසිභාවය සෙවීමට පැෆ්රල් වෙතින් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුම්පත්‍රයක්                      **මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව සොයාබැලීමට පැෆ්රල් තීරණය කරයි                     **මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේ පූර්ව සංවිධාන කටයුතු සාර්ථකව                      ** සීමානිර්ණ ගැටලු නොමැති පළාත් පාලන ආයතන මසක් ඇතුළත ගැසට් කරනවා - පැෆ්රල් පෙත්සම හමුවේ අමාත්‍යාං                     **සීමානිර්ණ අභියාචන කමිටු වාර්තාව බාරදෙයි                     **PAFFREL writes to the Commissioner of Elections                     **සීමානිර්ණ කමිටුවේ වාර්තාව බාරගැනීම තවත් ප්‍රමාදවෙයි                     **ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියට ගරු කරන්න - පැෆ්රල් සංවිධානය කියයි                     **නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් වෙනුවෙන් ගාල්ලෙන් අදහස් රැසක්                     ** නව මැතිවරණ ක්‍රමයකට අදාල අදහස් ලබාගැනීමේ සංවාදමාලාව සාර්ථකව ඉදිරියට                      **සීමානිර්ණ ගැටලු නොමැති පළාත් පාලන ආයතනවල මැතිවරණය පවත්වන්නැයි කොමිසමත් ඉල්ලයි                     **සීමා නීර්ණයේ ගැටලු රහිත පළාත් පාලන ආයතන ගැසට් කිරීමට කටයුතු කරන්න - පැෆ්රල් ඉල්ලයි                      
Home Events Event Detaill

ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ ජංගම සේවාව - කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය

22 April, 2013
පුනකරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශ හතර අතරින් විශාලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වනුයේ වර්ග කිලෝමීටර් 448 75 ක් පුරා විහිදී ඇති පුනකාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රදේශයයි. විශාලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වුවද මෙම බල ප්‍රදේශය සමන්විත වනුයේ කොට්ඨාස 93 ක් නියෝජනය වන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 19 කිනි. යුද්‍ධයේ පසු බලපෑමට ලක්වූ මෙම ගම්මානවල ජනතාව ඉතා දුෂ්කර දිවි ‍පෙවෙතක් ගත කරන අතර යුදමය වාතාවරණය තුල විවිධ ප්‍රදේශවලට රැකවරණය පතා යන්නට සිදුවීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ මූලික ලේඛන අහිමිවීම නිසා විවිධ ආයතනවලින් සේවාවන් ලබා ගැනීමට යාමේදී මෙන්ම මැතිවරණවලදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදී බාධා හා විවිධ දුෂ්කර තාවයන්ට මුහුණදීමට සිදුව ඇත.
මේ තත්ත්වයට පිළියමක් ලෙස පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේද සහය ඇතිව පැෆ්රල් සංවිධානය විසින් පුනකරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි ජංගම සේවාවන් දෙකක් පැවැත්වීමට මේ වන විටත් සියළු කටයුතු සංවිධානය කොට ඇත.

 PEOPLE’S ACTION FOR FREE AND FAIR ELECTIONS (PAFFREL)
12/3, Robert Terrace,Robert Gunawardana Mawatha,
Colombo 6, Sri Lanka.
Tel: 94 11 2514441/ 2 Fax: 94 11 2514443 Email: paffrel@sltnet.lk

Copyright © 2013 Paffrel All Rights Reserved.           Solution by Tekgeeks